Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Prešov

AKTUALITY

Týždeň kariéry je iniciatívou Centra Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérového poradenstva širšej verejnosti, zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb a posilňovanie komunity kariérových poradcov na Slovensku.

Dobrý deň,
radi by sme Vás informovali, že po úspešnom úvodnom ročníku pripravujeme pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl 2.ročník podujatia Kam na strednú - celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12).

Podujatie bude prebiehať na portáli www.kamnastrednu.sk, ktorý od začiatku roka zaznamenal už takmer 400.000...