Štruktúra

PhDr. Viera Hybenová

riaditeľka / psychológ

Levočská 7 / č.d. 7

hybenova.viera@cpppap-presov.sk 

riaditelpo@cpppap-presov.sk

0903 898 585

1. Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

Mgr. Jana Mikšová

vedúca oddelenia / psychológ  

Levočská 7 / č.d. 14

miksova.janka@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26 

0915 935 005

PhDr. Miroslav Kresila

psychológ

Levočská 7 / č.d. 12

kresila.miroslav@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Izolda Gladičová

psychológ

Levočská 7 / č.d. 6

 gladicova.izolda@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

PhDr. Henrieta Kvotidianová

psychológ

Levočská 7 / č.d. 10

kvotidianova.henrieta@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Ľudmila Hajdučinová

psychológ

Levočská 7 / č.d. 5 (streda-piatok)

hajducinova.ludmila@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Janette Orosová

psychológ

Levočská 7 / č.d. 5 (pondelok-streda)

orosova.janette@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

PhDr. Katarína Sabolová

psychológ

Levočská 7 / č.d 11

sabolova.katarina@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

2. Oddelenie psychologického poradenstva, psychoterapie a metodiky výchovného poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine 

PhDr. Lenka Bačová

vedúca oddelenia / psychológ

Levočská 7 / č.d. 11

bacova.lenka@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0915 933 281

Mgr. Maroš Kuchta

psychológ

Levočská 7 / č.d. 16

kuchta.maros@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26 

Mgr. Ivana Feriančiková

psychológ

Levočská 7 / č.d. 9

feriancikova.ivana@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

PhDr. Ingrid Maxinčáková

psychológ

Levočská 7 / č.d. 12 (pondelok-streda)

maxincakova.ingrid@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

PhDr. Viera Hybenová

psychológ

Levočská 7 / č.d. 7

hybenova.viera@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Alena Sedláková

psychológ

Levočská 7 / č.d. 10

sedlakova.alena@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

3. Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu, prevencie a školskej psychológie 

PhDr. Anna Mrúzová

vedúca oddelenia / školský psychológ

Levočská 7 / č.d. 9

mruzova.cpppap.po@gmail.com

mruzova.anna@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0917 053 923

Mgr. Jana Štofaňáková

sociálny pedagóg

Levočská 7 / č.d. 9

cpppap.prevencia@gmail.com

stofanakova.jana@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Mária Szirmaiová PhD.

sociálny pedagóg

Levočská 7 / č.d. 9

szirmaiova.maria@cpppap-presov.sk

cpppap.prevencia@gmail.com

051/ 77 155 26


Mgr. Eva Trojanovičová

školský psychológ

Levočská 7 / č.d. 9

trojanovicova.eva@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0917 054 137

PhDr. Blažena Žabecká

školský psychológ

Levočská 7 / č.d. 9

zabecka.blazena@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0917 053 957

4. Oddelenie špeciálno - pedagogického poradenstva


Mgr. Alena Džulová

vedúca oddelenia / špeciálny pedagóg

Levočská 7 / č.d. 4

dzulova.alena@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0915 929 354

Mgr. Mária Galdunová (Hirková)

špeciálny pedagóg

Levočská 7 / č.d. 13

galdunova.maria@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

Mgr. Alena Skalková

špeciálny pedagóg 

Levočská 7 / č.d. 8

skalkova.alena@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26

0915 933 553

Ekonomicko - prevádzkový úsek 

Ing. Slavka Jančíková

ekonóm

Levočská 7 / č.d. 1

oppp@kryha.sk 

051/ 77 149 58

Ing. Ján Baláž

informatik

Levočská 7 / č.d. 15

balaz.jan@cpppap-presov.sk 

051/ 77 155 26

Mgr. Mária Maruščáková

sociálny pracovník

Levočská 7 / č.d. 2

cpppap@azet.sk , maruscakova.maria@cpppap-presov.sk 

051/ 77 155 26

Judita Kurimaiová

sociálny pracovník

Levočská 7 / č.d. 2

cpppap@azet.sk ,  kurimaiova.judita@cpppap-presov.sk

051/ 77 155 26